Aktualności

Uczmy dzieci samodzielności

Rozmowa dwóch mam: pani dziecko jest takie samodzielne, jak pani to robi? Pozwalam mu. Ten internetowy żart ma w sobie dużo prawdy i pokazuje obraz współczesnego społeczeństwa, w którym kolejne pokolenia stają się coraz mniej samodzielne, nie potrafią podejmować decyzji, nie wiedzą gdzie szukać informacji i nie zastanawiają się nad konsekwencjami najprostszych czynności. Aktualnie pokolenia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są często potwierdzeniem tego, że forsowana i modna przez wiele lat metoda wychowania bezstresowego przyniosła efekty odwrotne do zamierzonych.

Dzieci, nawet te duże, nie potrafią funkcjonować bez rodziców, a rodzice nieświadomie wyrządzili im takim wychowaniem potężną krzywdę. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju u dziecka samodzielności rzutuje bowiem na jego całe późniejsze życie. Idealnym środowiskiem na stworzenie gruntu na poczet przyszłej nauki samodzielności jest właśnie żłobek i przedszkole, w których dzieci uczą się podejmowania decyzji, inicjatywy oraz polegania na swoich działaniach. Jeśli więc chcemy wychować człowieka zdolnego poradzić sobie w przewrotnych życiowych sytuacjach, warto poszukać odpowiedniej palcówki, której program zakłada właśnie budowanie w maluchach samodzielności.